Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

16:21
2913 56f6 500

June 10 2017

alwaysonmymind
16:54

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayveee yveee

July 09 2015

alwaysonmymind
08:32
0720 c196
Trzeba mieć zasady.

July 08 2015

alwaysonmymind
16:31
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
alwaysonmymind
16:26
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viadianthuss dianthuss

July 07 2015

alwaysonmymind
17:37

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea

July 04 2015

alwaysonmymind
16:48
1735 8a8a
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianivea nivea

July 03 2015

alwaysonmymind
06:12
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss

July 02 2015

alwaysonmymind
21:53
Reposted fromjustshineon justshineon vialifeless lifeless

July 01 2015

alwaysonmymind
19:16
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss

June 30 2015

alwaysonmymind
11:54
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove vianivea nivea

June 29 2015

alwaysonmymind
19:27
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
13:48
alwaysonmymind
10:06
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viagreenhazel greenhazel
alwaysonmymind
10:06
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vianivea nivea
alwaysonmymind
09:42
3667 f063

June 27 2015

alwaysonmymind
07:56
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viafairyland fairyland

June 26 2015

alwaysonmymind
18:43
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viafou fou
alwaysonmymind
18:41
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajoyfull975 joyfull975
alwaysonmymind
18:38
7453 f3c6 500
Reposted fromnihilarian nihilarian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl