Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

alwaysonmymind
06:22

November 20 2017

alwaysonmymind
20:28
4235 14bc 500
Reposted fromAngiie Angiie viafoodforsoul foodforsoul

August 07 2017

alwaysonmymind
06:45
3632 123b
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko

July 19 2017

alwaysonmymind
20:22
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21

June 11 2017

16:21
2913 56f6 500

June 10 2017

alwaysonmymind
16:54

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayveee yveee

July 09 2015

alwaysonmymind
08:32
0720 c196
Trzeba mieć zasady.

July 08 2015

alwaysonmymind
16:31
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
alwaysonmymind
16:26
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viadianthuss dianthuss

July 07 2015

alwaysonmymind
17:37

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea

July 04 2015

alwaysonmymind
16:48
1735 8a8a
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianivea nivea

July 03 2015

alwaysonmymind
06:12
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss

July 02 2015

alwaysonmymind
21:53
Reposted fromjustshineon justshineon vialifeless lifeless

July 01 2015

alwaysonmymind
19:16
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl