Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

alwaysonmymind
14:01
Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w niewłaściwej historii, odejdź. 
Masz prawo odejść z każdej historii, w której się nie odnajdujesz. Masz prawo odejść z każdej historii, w której siebie nie kochasz.
Masz prawo wyjechać z miasta, które gasi twoje wewnętrzne światło, zamiast sprawiać, że będziesz świecić jeszcze jaśniej, masz prawo spakować wszystkie swoje manatki i zacząć od nowa gdzieś indziej i masz prawo zredefiniować znaczenie swojego życia.
Masz prawo rzucić pracę, której nienawidzisz, nawet jeśli wszyscy mówią ci, żeby tego nie robić i masz prawo szukać tego czegoś, co sprawia, że nie możesz doczekać się jutrzejszego dnia i reszty swojego życia.
Masz prawo opuścić tych, których kochasz, jeśli źle cię traktują, masz prawo stawiać siebie na pierwszym miejscu, gdy z czymś się mierzysz i masz prawo odejść, kiedy próbowałeś wielokrotnie, ale nic się nie zmieniło.
Masz prawo dać odejść toksycznym znajomościom, masz prawo otaczać się miłością i ludźmi, którzy cię budują i sycą. Masz prawo wybierać tę energię, której potrzebujesz w życiu.
Masz prawo wybaczyć sobie swoje największe i najmniejsze błędy i masz prawo być dla siebie miłym, masz prawo patrzeć w lustro i faktycznie lubić osobę, którą w nim widzisz.
Masz prawo uwolnić się od swoich własnych oczekiwań.
Niekiedy postrzegamy odejście jako niewłaściwą rzecz lub kojarzymy je z poddaniem się lub ucieczką, ale bywa, że odejście jest najlepszą rzeczą jaką możesz dla siebie zrobić.
Odejście pozwala ci zmienić kierunek, zacząć od nowa, odnaleźć siebie i świat. Odejście czasami ratuje cię od utkwienia w niewłaściwym miejscu z niewłaściwymi ludźmi.
Odejście otwiera nowe drzwi zmian, wzrostu, szans i odkupienia.
Zawsze masz wybór, by móc odejść, dopóki nie znajdziesz miejsca, do którego przynależysz i tego, co czyni cię szczęśliwym.
Masz nawet prawo porzucić swoje stare ja i odkryć siebie ponownie.
Warto również pamiętać o tym, że chociaż pewne rzeczy nam szkodzą, to nie oznacza, że są w naszym życiu bez powodu. Jeśli jesteś w toksycznej relacji, nie zrywaj jej bez przemyślenia swojej roli w tym. Kij zawsze ma dwa końce i też coś od siebie wkładamy. Nawet jeśli naprawdę ta druga osoba mocno nam szkodzi, warto zastanowić się co my włożyliśmy do tej relacji i jaką rolę odgrywamy. Może się okazać, że czegoś mieliśmy się nauczyć, chociażby tego że dajemy sobą pomiatać, a to oznacza, że mamy niskie poczucie własnej wartości. To z kolei wpłynie pozytywnie na naszą przyszłość, jeśli oczywiście z nauki uczynimy praktykę, która ma na celu zajęcie się źródłem.
— Znalezione
Reposted frommusset musset viakudi kudi
alwaysonmymind
13:57
Przepraszam! Siebie. Za każde "stop!", gdy chciałam "jeszcze!", Za każde "mniej!", gdy chciałam "więcej!", Za każde "źle!", gdy chciałam "próbuj!", Za każde "zburz!", gdy chciałam "zbuduj!", Za każde "brzydka!", gdy chciałam "piękna!", Za każde "nie pytaj!", gdy chciałam "chcę wiedzieć!", i w końcu Za każde "nie!", gdy chciałam "tak!" Za każde "tak!", gdy chciałam "nie!" Bo chciałam być jak ptak, a klatkę sama zarzuciłam, więc... Siebie. Przepraszam!
— moje
Reposted fromkudi kudi

November 21 2017

alwaysonmymind
06:22

November 20 2017

alwaysonmymind
20:28
4235 14bc 500
Reposted fromAngiie Angiie viafoodforsoul foodforsoul

August 07 2017

alwaysonmymind
06:45
3632 123b

July 19 2017

alwaysonmymind
20:22
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21
alwaysonmymind
20:21

June 11 2017

16:21
2913 56f6 500

June 10 2017

alwaysonmymind
16:54

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayveee yveee

July 09 2015

alwaysonmymind
08:32
0720 c196
Trzeba mieć zasady.

July 08 2015

alwaysonmymind
16:31
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
alwaysonmymind
16:26
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viadianthuss dianthuss

July 07 2015

alwaysonmymind
17:37

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea

July 04 2015

alwaysonmymind
16:48
1735 8a8a
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianivea nivea

July 03 2015

alwaysonmymind
06:12
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl